Реклама


За реклама в ТВВ, може да заповядате на адреса ни - гр.Видин, бул. Панония N.44, или на тел. 094/600-500. Ако имате запитване относно цени и време на излъчване на рекламните клипове, може директно да се свържете с рекламния ни мениджър Х.Младенова на GSM: 0899/ 984 533 или на email: mladenova_tvv@abv.bg .Медия