За проекта "Твоят час"

14 Декември, 2016

Всичките 36 училища на територията на Видинска област са се включили в проекта на Министерството на образованието и науката „Твоят час”. Той се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Във връзка със стартиралите дейности по проекта днес Регионалното управление на образованието във Видин организира кръгла маса на тема „Възможности за повишаване на постиженията и за развитие таланта на учениците от област Видин”.


Медия