За правата на пътниците в автобусния...

12 Ноември, 2013


Следващата тема е актуална за всички, които ползват услугите на градския и на междуселищния транспорт в общината. Според нормативите за автобусните превози, колите, които обслужват междуселищните линии, не могат да спират на всяка една спирка във Видин. В същото време, без да нарушават закона, шофьорите на извънградските автобуси могат да спират на спирките за градския транспорт, ако има пътници, които желаят да слязат. Зрители на Телевизия Видин сигнализираха, че няколко автобусни линии не извършват тази услуга, позовавайки се на наредба, издадена от община Видин. Има ли нарушение и от кого - вижте в следващия репортаж.


Медия