Възможности за данъчни облекчения

09 Януари, 2018

От тази година Националната агенция за приходите предоставя на гражданите нов вариант за деклариране на необлагаемите доходи. Той е възможен след последните изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 5-ти декември миналата година. Защо законодателят е предвидл такава възможност, вижте в следващия репортаж:


Медия