Възможности на новата ОП "Развитие ..."

27 Февруари, 2015

За периода до 2020-та година има чувствително увеличение на средствата по двете приоритетни оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това са заетост и социално включване – каза в интервю за Телевизия Видин Цветомир Ценков – експерт в Областния информационен център. Ето и подробностите


Медия