"Водачи и пешеходци за толерантност...

11 Ноември, 2014
Втората кампания в рамките на акция "Зима" под наслов "Водачи и пешеходци за толерантност на пътя" вече е в действие. Специално внимание се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието, които се движат неправилно извън населените места. Статистиката показва, че голяма част от загиналите пешеходци са на възраст над 65 години.


Медия