Видин и Мехединци – с два проекта...

04 Септември, 2015
Заместник–областният управител Огнян Ценков и председателят на Областен съвет – Мехединци, Аладин Джордеску подписаха споразумение за сътрудничество по два проекта. Те са свързани с ранното оповестяване и превенция на бедствията в трансграничния регион Румъния – България, които се подготвят от областниците администрации на Видин и Мехединци.


Медия