В. Уручев: ЕС трябва да има специална ..

12 Февруари, 2016

Необходимо е селскостопанската политика на Евросъюза да бъде опростена – това е мнението на евродепутата Владимир Уручев, който е член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент. В интервю за Телевизия Видин евродепутатът споделя, че е важно Европарламентът да изготви такъв доклад, с който да бъде поставен актент върху планинските региони и перспективата за тяхното развитие. Неговата инициатива е свързана с Кохезионната политика в планинските региони на Европейския съюз.


Медия