Уникален код за достъп до електронно...

29 Август, 2017
Районните здравноосигурителни каси вече издават безплатно Уникален код за достъп до електронното медицинско досие на гражданите. Такъв код може да получи всеки, който иска да проследи своя здравен статус, прегледите и медицинските услуги, които е ползвал. С това се поставя началото на кампания за засилване на обществения контрол върху изразходването на публичния ресурс, с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.


Медия