Тържествено заседание на ОбС-Видин

26 Октомври, 2012


Официалната част на празничните прояви по повод духовния празник на Видин завърши с тържествено заседание на Видинския общински съвет. В него взе участие и министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. В приветствието си министърът потвърди и пред местния парламент добрата новина, че през следващата година във Видин ще има университет и той ще бъде филиал на Софийския „Свети Климент Охридски”.


Медия