Трудова борса в Белоградчик

12 Юни, 2015

Среща на работодатели и на хора, търсещи работа – това бе идеята на четвъртата трудова борса, която се проведе в Белоградчик. Инициативата бе на Бюрото по труда в скалния град, а целта – да бъде осъществен директен контакт на фирмите с кандидатите за работа. По време на борсата бяха обявени 30 свободни работни места.


Медия