Телефонно обаждане от НАП ...

07 Декември, 2015

Над 330 фирми от областта са получили обаждане от НАП заради невнесени в срок данъци и осигурителни вноски. От четири месеца в Приходната агенция във Видин е въведена практиката служители да се обаждат на онези клиенти, които не са внесли в срок задълженията си. В резултат на обажданията в бюджета са постъпили почти 1 милион и 200 хиляди лева.Медия