Събрание на АДО в Белоградчик

04 Септември, 2013
Следващият репортаж е от Белоградчик. Градът днес бе домакин на общото събрание на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”. На форума бе приета Декларация за промяна в Закона за държавния бюджет, касаещ целевото финансиране на общините от Северозападна България, както и стратегията на Европейския съюз за развитието на Дунавския регион. Вижте повече за срещата.


Медия