Само 4 общини във Видинско ...

24 Януари, 2015

До края на 2014 годината общините-собственици на гори, трябваше да определят формата на управлението им. 4 общини от областта имат структурно звено в общинската администрация и назначени лесовъди, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите. Останалите 7 общини нямат изградена структура и назначени лесовъди. Темата бе повдигната на заседание на Областния консултативен съвет по земеделие и гори. За задълженията и правомощията на кметовете - в следващите минути.


Медия