Рибата в Дунава намалява, но риболовът..

31 Август, 2016

Всяка година рибата в река Дунав намалява драстично – в това са категорични всички, за които риболовът е страст и хоби. И ако някога риболовът е бил средство за препитание, сега трудно може да се хване такова количество риба, което да стигне дори за една вечеря. В такива дни намаляват и рибарите - в това се увери днес и нашият екип, който реши да провери как върви любителският риболов по Дунав в края на август.


Медия