Равнището на безработица във Видинско

26 Ноември, 2014
%
Безработицата във Видинско надхвърли 24 процента. В сравнение с предходния месец се отчита ръст от 0,17 процентни пункта. Най-високо е равнището на безработица, отчетено в Бюрото по труда в Белоградчик – 54 процента, а в Бюро по труда – Видин равнището е малко над 16 процента.


Медия