Работни срещи по проекта за площада

08 Август, 2018
Всеки вторник, в община Видин се провежда работна среща с всички институции, имащи отношение към реализацията на проекта „Основна реконструкция на централна пешеходна зона на град Видин”. Целта е координация на дейстията на всички страни и постигане на по-добро взаимодействие между тях, за да може да се следи процесът на изпълнение на проекта и той да бъде завършен качествено и в срок.
Започна едновременното изпълнение на първите 3 етапа от проекта. В момента се работи в пространството около сградата на община Видин и прилежащия й паркинг, заедно с фонтана.