Пътят за село Праужда ще се ремонтира

28 Август, 2014
Община Белоградчик ще получи допълнителен трансфер от 970 000 лева, одобрен с постановление на Министерския съвет. Средствата се предоставят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за поправяне и оздравяване на разрушен участък от около 200 метра от път в посока за село Праужда.


Медия