Проверки за пожарна безопасност

10 Септември, 2012


Дни преди началото на новата учебна година във всички учебни заведения във Видинска област са извършени проверки, свързани с пожарната безопасност. В някои училища са констатирани нарушения на нормативните разпоредби, поради което на директорите са връчени писмени разпореждания.


Медия