Проведе се заключителната

25 Февруари, 2015
Проведе се заключителната пресконференция по Проекта „Работилница за металообработване”. Неговата реализация се състоя през изминалите 7 месеца. Проектът е насочен към създаването на собствен бизнес от безработно лице и разкриване на две нови работни места.


Медия