Провече приходи от налози

18 Юли, 2017
С близо 320 000 лева повече са постъпили в отдел „Местни данъци и такси” на община Видин от старта на кампанията през 2017-та в сравнение със същия период на миналата година. Данните показват, че от физически лица събраните приходи са 2 306 000 лева, а от юридически са постъпили 1 892 000 лева.


Медия