Протокол за взаимодействие при насилие..

11 Ноември, 2015
При сигнал за насилие и престъпление над ненавършило пълнолетие лице в рамките на два часа трябва да се проведе междуинституционална среща. Това предвижда първият за страната модел на Протокол за междуинституционално взамодействие при случаи на престъпление над деца, който бе представен днес в Комплекса за социални услуги за деца и семейства във Видин. На кръглата маса бяха оповестени резултатите от шестмесечен пилотен проект, в който са обхванати деца - жертви на престъпления.


Медия