Протест срещу незаконната сеч

15 Май, 2015
Около 50 жители на село Бранковци днес протестираха пред сградата на Държавното горско стопанство във Видин срещу незаконната сеч, извършена в землището на селото. Според експерти от горското стопанство изсечените дървета са 597 кубика, но според протестиращите те са двойно повече –
1 200 кубика.


Медия