Проект за създаване на заетост в ...

17 Май, 2018
Видин бе домакин на обучителен семинар по проект „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство”. Той е на обща стойност над 365 000 евро и е финансиран по програма INTERREG V-А Румъния – България чрез Европейския фонд за регионално развитие. Темите на семинара бяха свързани с отглеждането на селскостопански култури, биологично земеделие, управление на собствеността, представяне на добри и устойчиви практики в земеделието и други.


Медия