Продължава приемането на декларации...

11 Февруари, 2016

До края на март продължава приемането на декларации от семействата, които получават детски надбавки. Подаването на декларациите се извършва по вече утвърден график. Първият краен срок изтече на 31-ви януари, той засягаше родителите, на които е отпусната помощта от 1-ви март миналата година. Сега през февруари се приемат декларации от семействата, които са подали документи за детски надбавки през април и май миналата година.


Медия