Приключиха беседите с педагози по проект

28 Ноември, 2014

Приключиха работните срещи с директорите и педагогическия персонал в учебните заведения, бенефициенти по проект „Реализация чрез интеграция”. Самият проект се реализира от община Видин с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Медия