При напускане работодателите трябва ...

25 Януари, 2012От началото на тази година работодателите са задължени да издадат служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. За работодателите, които откажат да издадат такава бележка, се предвиждат глоби в размер от 250 до 500 лева.


Медия