Превенция и ограничаване на последиците

07 Декември, 2017
Днес се състоя встъпителна пресконференция по проект "Превенция и ограничаване на последиците от трансгранични бедствия, причинени от човека в региона Видин-Зайчар", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Проектът, който е съвместен между двете общини, ще прдължи 24 месеца, има обща стойност над 547 хиляди евро и се изпълнява по Приоритета ос „Околна среда” на трансграничната програма „ИНТРРЕГ”.


Медия