Предстоящи туристически проекти за 2012

13 Декември, 2011


На заседанието на областния консултативен съвет по туризъм днес бяха представени и проектите, по които общините Видин, Кула, Ново село, Белоградчик и Чупрене работят в момента и тези, които предстои да реализират в сферата на туризма. Всяка община трябва да има изграден консултативен съвет по туризъм, стана ясно още на днешното заседание.


Медия