Предстои залесяване на общински земи

05 Март, 2014
Залесяване ще има и в Белоградчишко, но освен терените, за които се грижи горското стопанство, ще бъдат залесени и 500 декара общински земи. За тях бе обявена тръжна процедура, за която са подали оферти двама кандидати. Техните оферти бяха отворени в общината в присъствието на специална комисия.Медия