Повече пожари с материални щети ...

08 Септември, 2015

В Седмицата на пожарната безопасност продължаваме да говорим за риска от инцидентите с огън. През тази година пожарите с материални загуби във Видинско са 120 срещу 79 за миналата година, сочи статистиката на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Повишение има и при инцидентите с нематериални щети, уточни началникът на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” главен инспектор Пано Панов.


Медия