Последно заседание на ОбС-Видин за 2012

27 Декември, 2012


За утре - 28-ми декември, е насрочено последното редовно заседание на Общинския съвет във Видин за тази година. На него местният парламент ще направи капитализация на свършеното през изминалата година, както и отчет на изразходваните от бюджета средства.


Медия