„Помощ в дома”

21 Ноември, 2012Над 245 хиляди лева ще усвои Община Видин като безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Помощ в дома” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това стана ясно в понеделник, когато кметът на общината Герго Гергов получи в столицата сертификат за предоставяне на сумата. Изготвеният от община Видин и одобрен от социалното министерство проект се казва „Помощ за вас”. По него ще бъдат предоставяни услуги в домашна среда на хора, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и са застрашени от социална изолация.


Медия