„Подобряване контрола на труда"

04 Януари, 2016

Главна инспекция по труда отчита ръст на проверките с 15 процента за 11-те месеца на 2015-та година. Това е постигнато чрез проекта „Подобряване контрола на труда”. 65 от наетите по проекта асистенти вече са назначени на работа в Агенцията. Във Видин по проекта са били назначени трима асистенти, като един от тях продължава работата си като инспектор, обяви директорът на Инспекцията по труда във Видин Илиян Митов.Медия