Почитаме Св. Андрей Първозвани

30 Ноември, 2017
В последния ден на ноември Православната църква почита паметта на Свети Апостол Андрей Първозвани, който пръв от апостолите бил повикан да тръгне след Христа. Свети Андрей Първозвани е християнски проповедник, първият от 12-те апостоли, брат на Свети Петър. От ранни години той жадувал за божествената истина и когато Йоан Кръстител се явил от Юдея, той станал един от неговите ученици.


Медия