По-малко семейни помощи за ...

29 Октомври, 2013

С около 200 по-малко са отпуснатите семейни помощи във Видинско за деветмесечието на 2013-та в сравнение със същия период на миналата година. Като основна причина за това се посочва миграцията на населението. В същото време пък се отчита увеличение на броя на децата с трайни увреждания, подпомогнати с месечни добавки.


Медия