По-малко аварии във ВиК-мрежата ...

14 Февруари, 2017

По-малко аварии във ВиК-мрежата, отколкото през януари миналата година. Това отчитат от видинското дружество „Водоснабдяване и канализация”. Проблемът е най-осезаем в малките населени места, а причината се крие в демографския срив. Част от авариите са и вследствие на замръзване заради ниските температури – обикновено на съоръженията, които не са добре изолирани.


Медия