Площадка за обучение по пътна ...

03 Декември, 2013
Следващият репортаж ще ви отведе в най-старото видинско училище „Цар Симеон Велики”, където е изградена площадката за обучение по пътна безопасност. Тя е оборудвана със светофари, пешеходна пътека, конуси,пътни знаци, симулатор за рисково шофиране. Идеята е децата да се приучат към по-голяма предпазливост, когато са на пътя.


Медия