План за развитие на община Белоградчик

23 Юни, 2014

Обсъждане на Общинския план за развитие на община Белоградчик за периода 2014-2020 година. Това бе темата на проведената работна среща, в която участваха служители от общинската администрация, ръководители на институции в града, представители на неправителствени организации, граждани.


Медия