План за интеграция на ромите за 2017 г.

02 Февруари, 2017
На първото си за годината заседание Общинският съвет във Видин прие План за действие за 2017 година на община Видин за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Документът е изготвен в изпълнение на Стратегията на област Видин за интеграция на ромите 2012 – 2020 година.


Медия