Отвориха ценови оферти по проект

17 Май, 2013

В общината днес бяха отворени ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи по проект „Съвременни социални жилища в град Видин”.


Медия