Отвориха ценови оферти по две обществени

25 Септември, 2013

Открити процедури за възлагане на две обществени поръчки бяха проведени днес в Община Видин под председателството на заместник кмета Добромир Дилов. Първата от тях е с предмет „Осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на община Видин при изпълнението и управлението на проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин”. Ценови оферти за нея са подали общо четири фирми.


Медия