Отваряне на обществени оферти

14 Май, 2013
В Община Видин днес се проведоха открити процедури за възлагане на две обществени поръчки. Едната процедура е във връзка с основен ремонт на общински сгради в общината, а другата – за избор на изпълнител за закупуване на оборудване и обзавеждане. И двете поръчки са по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-ма/2013-та година.


Медия