Още по казуса „завод край Сланотрън”

04 Декември, 2013
Жителите на Сланотрън ще продължат да търсят варианти заводът за безотпадъчна преработка на автомобилни гуми, който се намира в землището на селото, да не работи. Те са категорични, че дейността му ще замърсява почвата и въздуха, което ще се отрази и на тяхното здраве. Не вярват и в достоверността на разрешителните, с които разполага предприятието. В същото време по думите на народния представител Владимир Тошев на територията на община Видин има още два такива завода, от които единият вече функционира.


Медия