Оптимизация на училищната мрежа в община

15 Февруари, 2017

Необходимостта от оптимизация на мрежата от училища на територията на община Видин се налага поради няколко причини. Сред тях са продължаващите демографски промени, стремеж за достъп до качествено образование, ефективност на разходите , добро управление на ресурсите. Мотивите изнесе на пресконференция днес заместник-кметът на общинската администрация Венци Пасков.


Медия