Оферти за ремонт на общински пътища

18 Май, 2018
В Белоградчик предстои ремонт на общински пътища на стойност над 2 милиона лева. По обявената обществена поръчка кандидатстват пет фирми.


Медия