Обучение по проект „Трансданюб – Перли"

13 Март, 2018
Видин бе домакин на обучение на експерти в сферата на транспорта и туризма от общините в региона. То се проведе от екип на Областна администрация Видин в рамките на проект „Трансданюб – Перли. Мрежа за устойчива мобилност по поречието на река Дунав”. Проектът се изпълнява за период от 30 месеца и се финансира от Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав”, с общ бюджет от 2 милиона и 976 хиляди евро. В него участват 15 финансови партньорски организации и 24 асоциирани стратегически партньори.


Медия