Обучение и заетост

18 Юли, 2017
Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри нова национална програма на Министерството на труда и социалната политика за обучение и заетост. Тя ще обхване 14 0бщини в Северозападна България, включително и в област Видин. Основната ѝ цел е повишаването на заетостта, знанията и уменията на безработни хора в неравностойно положение, които са от общини с високо равнище на безработица. Предвижда се програмата да стартира пилотно от септември в населени места, където безработицата е между 30% и 64%.


Медия