Обучение и заетост

29 Юли, 2016
През август ще започне назначаването на лица по програмата за обучение и заетост – съобщи директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Видин Милчо Цоков. Припомняме, че тя е за безработни над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Схемата е част от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.


Медия