Обсъдиха държавния-план прием ...

12 Февруари, 2018
През новата учебна 2018/2019 година във Видинска област ще има 31 планирани паралелки 8-ми клас. Според началника на Регионалноот управление на образованието Весебка Асенова ако пълняемостта на паралелките е от 24 ученици – те ще бъдат запълнени. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие днес обсъди и съгласува предложенията за държавния план-прием за новата учебна година.


Медия